ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl rijpingstijd   periode tusssen oogst of productie en de het begin van transport van een goed. Deze tijdsruimte is van belang voor een veilig transport van bepaalde goederen over zee. Men spreekt van een te lange opslag wanneer de voorgeschreven termijn tot aan de overname van de lading is overschreden. Een te korte opslagtijd kan bij goederen die de neiging hebben vanzelf te ontsteken (vismeel, expeller), tijdens een zeetransport brand veroorzaken aan boord. Om die reden worden voor de betreffende goederen minimum opslagtijden geëist, die gecertificeerd moeten zijn.
de Ablagerungszeit Zeitraum zwischen Ernte oder Produktion und Transportbeginn eines Gutes. Der A. ist für den sicheren Seetransport bestimmter Güter von Bedeutung. Man spricht von einer Überlagerung, wenn die vorgeschriebene Frist bis zur Ladungsübernahme überschritten worden ist. Bei Gütern, welche zur Selbstentzündung neigen (Fischmehl, Expeller), kann eine zu geringe Zeitspanne während des Seetransports zum Brand an Bord führen. Aus diesem Grund werden für die betreffenden Güter Mindestablagerungszeiten gefordert, die durch Zertifikate zu belegen sind.
en time of aging period between the harvesting or production of a (mostly organic) good and its shipment, being of significance for the safe transport (over sea) of certain kinds of cargo. Goods such as fishmeal which are prone to self-ignition, can lead to fire in the ship, if the minimum time of aging before shipment has not been observed. For these goods a minimum period of aging may be required which has to be testified in an accompanying document.
fr temps de maturation  
pl    
rus