ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl abiotisch   eigenschap van het milieu waar geen levende wezens deel aan hebben, in het bijzonder geologische factoren en klimaatsfactoren. De overgangen zijn echter vloeiend.
de abiotisch Eigenschaft von Umweltfaktoren, an denen keine Lebewesen beteiligt sind, insbesondere geologische und klimatische Faktoren. Die Übergänge sind jedoch fließend.
en abiotic pertaining to environmental factors which are solely geological or climatically induced without the participation of animal or plant life.
fr abiotique  
pl    
rus