ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl gesloopt schip      
de abgewracktes Schiff
verschrottetes Schiff
 
en broken-up ship
scrapped ship
 
fr navire démoli
navire en démolition
navire déchiré
navire en feraille