ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl uitlaat-turbocharger   aggregaat voor de voor-compressie van verbrandingslucht in de vorm van een radiaal- of axiaal-compressor, die niet mechanisch met de dieselmotor is verbonden. De energie van het afgewerkte gas wordt benut in een verbrandingsgas-turbine, die voor de aandrijving van de compressor bestemd is. Bij een gemiddeld niveau van compressie is een compressor-trap voldoende, bij hoge oplading worden twee compressor-trappen achter elkaar geschakeld.
de Abgasturbolader Aggregat zur Vorverdichtung von Verbrennungsluft in Form eines Radial- oder Axialverdichters, der nicht mit dem Dieselmotor mechanisch verbunden ist. Die Abgasenergie wird in einer Abgasturbine ausgenutzt, die zum Antrieb des Laders dient. Bei mittleren Aufladegrade begnügt man sich mit einer Verdichterstufe, bei Hochaufladung werden zwei Verdichterstufen hintereinandergeschaltet.
en exhaust gas turbo supercharger a type of radial- or axial compressor, not connected to the diesel engine used for the pre-compression of combustion-air. The exhaust energy is used in an exhaust turbine that drives the charger. For moderate charging a single-phase compression will suffice. A two-phase compression with two consecutive compressors are used for high charging.
fr turbo-compresseur sur gaz d'échappement  
pl    
rus