ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl  uitlaatgas-recirculatie   Systeem ter beperking van schadelijke stoffen bij verbrandingsmotoren: een gedeelte van de uitlaatgassen wordt teruggeleid van de uitlaat naar de aanzuigpijp van de verbrandingsruimte, om de verbrandingstemperatuur en het stikstofoxide-aandeel te verminderen.  
de  Abgasrückführung Verfahren zur Schadstoffminderung bei Verbrennungsmotoren: ein Teil des Abgases wird vom Auspuff zum Ansaugrohr des Verbrennungsraums zurückgeleitet, um die Verbrennungshöchsttemperatur und den Stickoxydanteil zu verringern.
en  exhaust recirculation procedure in which exhaust gas is lead back into the the combustion chamber to reduce the maximum combustion temperature and to reduce the NOx-content in the exhaust fumes;
fr  recirculation des gaz d'échappement