ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl  uitlaatgasnabehandelingsinstallatie   een installatie die in verbinding met de uitlaatpijp van een verbrandingsmotor dient om de schadelijke stoffen uit de uitlaat te neutraliseren of te filteren;
de  Abgasnachbehandlungseinrichtung Anlage, die in Verbindung mit der Abgasleitung eines Verbrennungsmotors dazu dient, die Schadstoffe aus dem Auspuffgas zu neutralisieren oder herauszufiltern;
en  exhaust post-treatment installation installation which is connected to an exhaust pipe to neutralize or filter out the toxic substances from the exhaust gas;
fr  dispositif de post-traitement des gaz d'échappement