ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl  uitlaat-tegendruk   in een uitlaatgas systeem de druk die tegen de stroom van de uitlaat werkt. De tegendruk wordt bepaald door de eigenschappen van het kanaal of de buis (oppervlakte van de wanden, dwarsdoorsnede) en de loop van het kanaal (buigingen).
de  Abgasgegendruck in einem Abgassystem der Druck, der dem Abgasstrom entgegenwirkt. Er wird im wesentlichen durch die Eigenschaften (Wandoberfläche, Querschnitt) und den Verlauf des Abgaskanals (Krümmung) bestimmt.
en  exhaust gas back pressure in an exhaust gas system the pressure that works against the exhaust current. It is typically determined by the characteristics of the exhaust canal (surface smoothness, diameter) and its course (bending).
fr  contre-pression dans le système d'échappement