ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl afvoerregime   het gemiddelde jaarlijkse verloop van de afvoer van een water, waarbij rekening wordt gehouden met factoren als klimaat of hoogteverschillen. Wateren kunnen volgens bepaalde afvoerregimes worden geclassificeerd. Men onderscheidt:
- eenvoudige regimes: deze worden gekenmerkt door één maximale afvoer per jaar, veroorzaakt door regens of smeltwater. De schommelingen in afvoer tussen hoog- en laagwater zijn relatief groot;
- complexe regimes (eerste graad): hun afvoercurve heeft twee of drie toppen. Afhankelijk of de neerslag als regen of gesmolten sneeuw bij het ontstaan van de maximale afvoer overweegt, maakt men onderscheid tussen sneeuw-regen-regimes en regen-sneeuw-regimes. De schommelingen in afvoer zijn geringer dan bij eenvoudige regimes.
- complexe regimes (tweede graad): typisch voor rivieren die alleen door regen worden gevoed en door verschillende klimaatzones stromen, of rivieren die tijdens hun loop verschillende regimes doorstromen en dus op verschillende manieren gevoed worden. Een voorbeeld hiervoor is de Rijn. Eerst doorstroomt hij het nivale regime van het bergland, bij Mainz wordt zijn regime het nivo-pluviale (sneeuw-regen) type en bij Keulen tenslotte het complexe pluvio-nivale (regen-sneeuw) type.
de Abflußregime

der mittlere jahreszeitliche Verlauf des Abflusses eines Gewässers, beeinflußt durch Faktoren wie Klima oder Relief. Gewässer können somit bestimmten Abflußregimen zugeordnet werden. Man unterscheidet
- einfache Regime: sie haben nur ein Abflußmaximum im Jahresgang, hervorgerufen durch Regen- oder Schmelzwasser. Abflußschwankungen zwischen Hoch- und Niedrigwasser sind relativ hoch.
- komplexe Regime (ersten Grades): ihre Abflusskurve ist zwei- bis dreigipflig. Abhängig davon, ob Niederschlag in Form von Regen oder Schneeschmelze bei der Bildung des Abflußmaximums überwiegt, unterscheidet man zwischen Schnee-Regen-Regimen und Regen-Schnee-Regimen. Die Abflußschwankungen sind geringer als bei einfachen Regimen.
- komplexe Regime zweiten Grades: typisch für Flüsse, die allein durch Regen gespeist werden und verschiedene Klimazonen durchfließen, oder bei Flüssen, die auf ihrem Lauf verschiedene Regimebereiche durchströmen und so verschieden gespeist werden. Ein Beispiel hierfür ist der Rhein. Seine Ganglinie weist ihn zuerst dem Nivalen Regime des Berglandes zu, bei Mainz zeigt er sich dann als nivo-pluvialer (schnee-regengespeister) und bei Köln schließlich als pluvio-nivaler (regen-schneegespeister) Komplextyp.

en discharge regime The rate of flow of a river at a particular moment in time, related to its volume and its velocity. Discharge regimes are classified, depending on their discharge curve (annual discharge volume) and the source(s) of water:
simple regimes are characterized by a single annual maximum discharge caused by snow melt or seasonal rainfall and high variations between high and low water;
complex regimes (first grade) show two or three peaks (maximum annual discharge volume) with low ranges between high and low waters;
complex regimes (second grade) are typical for rivers which pass through several climatic zones and are fed by rainfall, or for rivers which pass through different regime areas and are fed by rainfall as well as snowmelt or glaciers (Rhine, Rhône, etc.).
fr régime des débits