ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl  doorzetprofiel
doorstromingsprofiel
  de doorsnede over dwars van een water of kanaal, die dient als grondslag voor de berekening van de af te vloeien hoeveelheid water bij bepaalde waterstanden. Het verticale profiel verandert zich overeenkomstig de waterstand. Bij natuurlijk stromende wateren is het, afhankelijk van de waterstand, ook horizontaal vrij variabel, omdat de oeverzones een meer of minder vlakke helling hebben. Bij kanalen hangt de horizontale verandering van profiel zeer af van de aard van het profiel, afhankelijk of het doos-, trapezium-, of peervormig is.
de  Abflu▀profil
Durchflußprofil
Abflußquerschnitt
der Querschnitt eines Gewässers oder Kanals, der als Grundlage zur Berechnung der Abflußmenge bei bestimmten Wasserständen dient. Das Profil verändert sich naturgemäß je nach Wasserstand in der Senkrechten. Bei natürlichen Fließgewässern ist es, abhängig vom Wasserstand, auch in der Horizontalen recht variabel, da die Uferzonen mehr oder weniger flach ansteigen. Bei Kanälen hängt die horizontale Profiländerung von der Art des Profil ab (z.B. Kasten-, Trapez- oder tropfenförmiges Profil).
en  drainage profile the cut through a river or a canal used as a base to calculate the flow quantity at different water levels. The vertical profile obviously changes with the water level. In natural waters (rivers) the horizontal profile changes as well, due to and correlating with the sloping embankments. In artificial canals, trenches, and so on, the horizontal change in profile depends largely on the character of the profile, whether it is of a box, a trapeze or a pear-shaped type.
fr  section (de débit)
section de découlement