ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl debietduurlijn   een grafische lijn waarin de relatie is afleesbaar tussen de dagelijkse afvoer en de aantal dagen, dat een zeker afvoerniveau werd bereikt;
de Abflußmengendauerlinie graphische Darstellung der Beziehung zwischen den (täglichen) Abflußmengen und der Anzahl der Tage, an denen diese erreicht, über- oder unterschritten werden;
en flow duration curve graphic representation to show the correlation between the daily quantitiy of discharge and the number of days that a certain discharge level has been reached;
fr courbe des débits classés