ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl aberratieconstante   de maat van de grootste hoek tussen de ware richting en de schijnbare richting van een hemellichaam, als gevolg van aberratie. De waarde bedraagt 20.496 boogseconden. De aberratiehoek is afhankelijk van de snelheid van de aarde tijdens de omloop in zijn baan en van de lichtsnelheid toegevoegd aan de hoek tussen de richting van het licht en de bewegingsrichting van de observerende telescoop. Men verkrijgt de maximale waarde wanneer de ster aan de pool van de ecliptica staat.
de Aberrationskonstante Maß des größten, auf Aberration zurückzuführenden, Winkels zwischen der wahren Richtung und der scheinbaren Richtung eines Himmelskörpers von der Erde aus gesehen. Der Wert beträgt 20.496 Bogensekunden. Der Aberrationswinkel hängt vom Verhältnis der Geschwindigkeit der Erde beim Umlauf auf ihrer Bahn und der Lichtgeschwindigkeit zusätzlich zum Winkel zwischen der Richtung des Lichts und der Bewegungsrichtung des beobachtenden Teleskops. Man erhält den Maximalwert, wenn das Gestirn am Pol der Ekliptik steht.
en aberration constant
constant of aberration
the measure of the maximum angle between the true direction and the apparent direction of a celestial body as observed from earth due to aberration. It has a value of 20.496 seconds of arc. The aberration angle depends upon the ratio of the velocity of the earth in its orbit and the velocity of light in addition to the angle between the direction of the light and the direction of motion of the observing telescope. The maximum value is obtained when the celestial body is at the pole of the ecliptic.
fr constante d'aberration  
es constante de aberración  
it costante di aberrazione