ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl gladdek maken   het van dek verwijderen van alle obstakels welke een vlugge en gemakkelijke doeltreffende stuwing van deklading in de weg staan. Hiertoe worden trappen en evtl. luchtkokers welke niet strict nodig zijn voor ventilatie weggenomen (en zonodig afgedekt).
H et uit elkaar nemen van mobiele of losse onderdelen voor de vaart op een kanaal of vaargedeelte met geringe doorvaarthoogte. Uit elkaar genomen en verwijderd worden die delen die boven de kruiplijn van het schip uitsteken, en voor zover deze niet verlaagd kunnen worden. Daar de vaste hoogte van een schip meestal gemeten wordt naar de bovenkanten van de voorste en achterste roef, moet de stuurhutopbouw worden verwijderd, wanneer deze niet samen met de onderbouw van de stuurhut elektrisch of hydraulisch kan worden verlaagd. Tot de delen die gewoonlijk ook uit elkaar moeten worden genomen en verwijderd, behoren de schoorsteen, de ingangskappen op de roef, de stutten van de lampen, en de koningstangen van de davits, enz.
de abbauen das Auseinandernehmen von zerlegbaren Aufbauten für die Fahrt im Kanal oder auf Strecken mit niedriger Durchfahrtshöhe. Abgebaut werden müssen sämtliche Teile, die über die maximale Durchfahrtshöhe hinausragen, sofern diese Teile nicht versenkt werden können. Da die Fixhöhe eines Schiffs meist von der Oberkante der vorderen und hinteren Roof bestimmt wird, muß daher der Steuerhausaufbau abgebaut werden, wenn dieser nicht zusätzlich zum Steuerhausunterbau elektrisch oder hydraulisch gesenkt werden kann. Zu den Teilen, die gewöhnlich auch abzubauen sind, gehören der Schornstein, die Niedergangskappe auf der Roof, die Lampenstützen und die Könige von Kranbalken und Schwenkbaum.
en to take down pertaining to inland ships and barges with exceeding height which have to take down the mobile parts of the upperworks such as the upper part of the wheel-house, the funnel and chimneys, the lamp-posts and masts, the boat and anchor davits, etc. before travelling certain waterways with low bridges in particular when the ship is unloaded and without ballast. Whereas this procedure was quite common on many canals, it is more or less obsolete now, either because most waterways are providing a standard clearance height or because the wheel-house (being the highest point of a ship) is equipped with a hydraulic lifting mechanism.
fr démonter