ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl abandonnementsrecht
recht van abandonnement
  in algemene betekenis, het recht van een eigenaar van een bezit, deze te verlaten of ervan af te zien, om een verplichting die met het eigendom verbonden is te ontgaan (abandonnement). Binnen het kader van het transportrecht is dit het recht van een verzekerde, het verzekerde goed - een schip of het getransporteerde goed - tegen betaling van een verzekeringssom over te laten aan de verzekering.
de Abandonrecht im allgemeinsten Sinn das Recht, eines Eigentümers oder Besitzers einer Sache, auf diese Sache zu verzichten (Abandon), um einer Pflicht zu entgehen, die mit ihrem Eigentum verbunden ist. Im Rahmen des Transportrechts das Recht eines Versicherten, den versicherten Gegenstand - ein Schiff oder ein befördertes Gut - gegen Zahlung einer Versicherungssumme an die Versicherung abzutreten.
en right of abandon(ment) in a very general sense the right of an owner or proprietor of a good to abandon this good in order to free him-/herself of an obligation connected with the ownership (abandon).
in maritime law the right of an insured to cede the insured good - a ship or its cargo - to the insurer against the payment of a sum insured;
fr droit d'abandon
droit de délaissement
 
es    
it