ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl abandonnementsbepaling   bepaling in een verzekeringsovereenkomst waarbij het de verzekerde is toegestaan verloren gegaan of beschadigd eigendom aan de verzekeringsmaatschappij af te staan en als total loss te reclameren. (Van toepassing op zowel feitelijke als op aangenomen totaalverlies.)
> abandonnement
de Abandonklausel in der Seeversicherung eine Vertragsklausel, wonach es dem/der Versicherten gestattet ist, verlorenes oder beschädigtes Eigentum an die Versicherungsgesellschaft abzutreten und Totalschaden zu reklamieren. (Anwendbar sowohl auf tatsächlichen als auf angenommenen Totalschaden.)
> Abandon
en abandonment clause a provision in some ocean marine policies, allowing the insured to abandon lost or damaged property to the insurance company and claim a total loss. The abandonment clause applies to actual and constructive total losses).
> abandon
fr clause de délaissement
clause d'abandon
> délaissement
es cláusula de abandono      
it        
dk        
se