ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl abandonnement   afstand van schip en lading door de eigenaar ten behoeve van bepaalde schuldeisers.
In Nederland werd het recht op abandon in 1927, in België in 1928 afgeschaft. Sindsdien kent het Nederlandse evenals het Belgische zeerecht een regeling houdende beperking van de aansprakelijkheid van de reder.
Wet van Koophandel II/II art. 46-57 en 740 a-d, 320a Rv.
de Abandon
Abtretung
Verzicht
  Preisgabe eines Rechts zur Entlastung einer damit verbundenen Pflicht.
a. das Abtreten des Eigentums an den versicherten Gegenstand gegen Empfang der Versicherungssumme;
das Recht des Transportversicherers, sich durch Zahlung der Versicherungssumme von allen weiteren Verantwortlichkeiten zu befreien.
en abandon(ment) e In marine insurance "the relinquishing of property by its owner to an insurance company in order to claim a total loss when, in fact, the loss is less than total. This is generally not allowed by property insurance policies, but under certain conditions it is allowed by ocean marine policies." [NILS Insource]
fr délaissement
abandon
  l'abandon (la délaissement) du navire à l'assureur
es abandono      
it abbandono
cessione di beni