ultramarin marine translations
ultramarin.online
nl af en aan houden   betekent het afwisselen tussen bakboord- en stuurboordboeg van een (zeil-)schip, waarbij nu eens de ene dan weer de andere kant van het schip naar het land toe is gekeerd, bij het langzaam naderen van de oever of wanneer het schip moet wachten totdat het een haven mag binnenlopen.
de ab und an stehen bezeichnet das Wechseln eines (Segel-)Schiffs zwischen Backbord- und Steuerbordbug, wobei abwechselnd die eine und die andere Seite des Schiffs dem Land zugewandt ist, bei langsamer Annäherung an das Ufer bzw. im Wartestand zum Einlaufen in einen Hafen usw.
en to stand off and on when a ship is beating to windward, so that by one board it approaches towards the shore, and by the other sails out to sea-ward, the ship is said to stand off and on shore, alternately.
fr se tenir au large et vers la terre  
es mantenerse de la vuelta de tierra  
rus incrociare